Ramon Brichs. Sinòpies

foto: josé carlos soto

Una sinòpia és el dibuix previ que hi pot haver darrera d’una pintura mural al fresc, en aquestes obres el que fa són accions on es calquen sinòpies que hi pot haver en la realitat que ens envolta. Així ens aproparem als límits que ens separen de la matèria i que alhora ens en donen percepció i coneixement. Veurem les línies que delimiten les formes, volums, colors... d’allò que ens envolta; sobre una superfície de plàstic transparent EDPAF. Un cop acabada la sinòpia, aquesta es plegarà fins a posar-la dintre d’un marc amb vidre. D’aquesta manera tindrem una sobreposició de línies d’aquella realitat, donant així un punt de vista insòlit de la dimensió d’aquell espai.