Lluís Sabadell
SÍNThESIs.
(o el descobriment de la mel)
Retaule en tres parts

foto: josé carlos soto

Sínthesis (o el descobriment de la mel) és una performance que reflexiona sobre l’espiritualitat contemporània utilitzant la tecnologia com una eina d’interacció entre els cantants i els objectes.

Sínthesis és un esdeveniment performàtic en forma de trilogia, presentat com un retaule que es desplega en 3 parts. Aquesta acció está entesa com un ritus o com una litúrgia total i per tant no desenvolupa una acció argumental sino que centra tota l’atenció en els elements que la formen: acció, paraula, cant, objectes... aquests elements en són el corpus principal.

La paraula Síntesi prové del grec synthesis/syntithenai “posar junt, ajuntar, combinar” de Syn “ajuntar” + tithenai “posar, emplassar”. Síntesi és l’oposat d’anàlisi. Anàlisi suposa la distinció i la ressolució d’allò complex en elements més simples. Aquestes són dues maneres d’aproximar-se i d’aprehendre la realitat. La ciència ens ha aportat el coneixement analític i reduccionista: dividir allò a estudiar en porcions més i més petites i en especialitats d’estudi més i més delimitades. La mística en canvi, suposa tot el contrari: una aproximació total, fins i tot excessiva a la realitat. Divisió i separació vs. Unió i totalitat. Aquest acte performátic utilitza diferents aproximacions místiques, espirituals i científiques entenent-les com un tot integrat esdevenint així una acció trascendent en si mateixa.

Idea, llibret i imatges: Lluís Sabadell Artiga
Música: Xavi Lloses i Lluís Sabadell Artiga

Soprano: Laia Frigolé
Viola de gamba: Santi Miron
Ballarí: Isidre Rebenaque i Cru
Recitats: Lluís Sabadell i Artiga

Agraïments: EMDC Escola Municipal de Dansa de Celrà