Lluís Sabadell
SÍNThESIs.
(o el descobriment de la mel)
Retaule en tres parts

foto: josé carlos soto

Sínthesis (o el descobriment de la mel) és una performance que reflexiona sobre l’espiritualitat contemporània utilitzant la tecnologia com una eina d’interacció entre els cantants i els objectes.

Sínthesis és un esdeveniment performàtic en forma de trilogia, presentat com un retaule que es desplega en 3 parts. Aquesta acció está entesa com un ritus o com una litúrgia total i per tant no desenvolupa una acció argumental sino que centra tota l’atenció en els elements que la formen: acció, paraula, cant, objectes... aquests elements en són el corpus principal.

La paraula Síntesi prové del grec synthesis/syntithenai “posar junt, ajuntar, combinar” de Syn “ajuntar” + tithenai “posar, emplassar”. Síntesi és l’oposat d’anàlisi. Anàlisi suposa la distinció i la ressolució d’allò complex en elements més simples. Aquestes són dues maneres d’aproximar-se i d’aprehendre la realitat. La ciència ens ha aportat el coneixement analític i reduccionista: dividir allò a estudiar en porcions més i més petites i en especialitats d’estudi més i més delimitades. La mística en canvi, suposa tot el contrari: una aproximació total, fins i tot excessiva a la realitat. Divisió i separació vs. Unió i totalitat. Aquest acte performátic utilitza diferents aproximacions místiques, espirituals i científiques entenent-les com un tot integrat esdevenint així una acció trascendent en si mateixa.

Idea, llibret i imatges: Lluís Sabadell Artiga
Música: Xavi Lloses i Lluís Sabadell Artiga

Soprano: Laia Frigolé
Viola de gamba: Santi Miron
Ballarí: Isidre Rebenaque i Cru
Recitats: Lluís Sabadell i Artiga

Agraïments: EMDC Escola Municipal de Dansa de Celrà

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.