Oscar Abril Ascaso (Barcelona, 1966). Acción Ibérista nº 3

foto: leo odoncz

El nou projecte performàtic d'Oscar Abril Ascaso se centra en les possibilitats de l'art com a plataforma per a l'acció política i en el iberisme com a ideari.

L'Iberisme és un moviment polític i cultural que propugna l'aproximació i la millora de relacions a tots els nivells entre Portugal i Espanya i, en darrer terme, la seva unitat política. Aquests ideals van ser promoguts, principalment, per moviments republicans i federalistes, així com per intel·lectuals d'ambdós paises, especialment durant el segle XIX fins al primer terç del segle XX. A Catalunya, l'Iberisme va adoptar, des de la Renaixença fins a la Guerra Civil, un caracter confederalitzant, atent a l'encaix de les nacions històriques de la península a un Estat no centralitzat.

El nou projecte performàtic d'Oscar Abril Ascaso es defineix com a ACCIÓN IBÉRICA.

ACCIÓN IBÉRICA és un cicle d'accions que tenen per objecte el foment popular i la mobilització cívica en favor de l'iberisme.

ACCIÓN IBÉRICA és un projecte d'investigació de les possibilitats de l'art d'acció com a dispositiu per a l'agitació i la propaganda política i de les possibilitats de la conferència com a pràctica performativa.

En paral·lel al desenvolupament del projecte performático ACCION IBERISTA, Oscar abril Ascaso funda una plataforma social d'investigació i foment de l'Iberisme sota el títol d'Acción Iberista.

A partir d'aquesta articulació, el projecte performatico ACCIÓN IBÉRICA emergeix com el braç per a l'acció directa de la plataforma social Acción Iberista.

El dia 23 d'abril de 2010, dia de Sant Jordi, Oscar Abril Ascaso presenta públicament la plataforma social per a la investigació i el foment de l'iberisme Acción Iberista al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquest acte serà la primera Acción Ibérica.

El passat mes de setembre, com a part de la programació del festival de performance La Muga Caula, Oscar Abril Ascaso durà a terme Acción Ibérica nº2, un acte d'agitació i propaganda de l'Iberisme en terres empordaneses. Anteriorment a aquest acte, l'exposició de la bandera d'Acción Iberista en una galeria de Figueres durant diversos dias provocarà que la mateixa sigui reiteradament escopida per part de ciutadans anònims.

En el marc de eBent 2010, Oscar Abril Ascaso realitza ACCIÓN IBÉRICA Núm. 3.

ACCIÓN IBÉRICA Núm. 3 es presenta com a un acte d'agitació i propaganda política de l'ideari iberista. L'acte consisteix en una ponència en entorn de l'Iberisme i en la realització d'una activitat d'acció directa.

La comesa de cada ACCIÓN IBÉRICA és doble. D'una banda, el foment entre la ciutadania de l'iberisme com a possibilitat política en el context del contenciós territorial present entre les nacions històriques i territoris de la península i, d'altra banda, la creació de cèl·lules de acció populars i cooperatives de foment de l'ideari entre aquells assistents que desitgin afegir-se a la causa.

ACCIÓN IBÉRICA s'infiltra i fa ús del circuit de la performance a Iberia com a via per al foment de l'iberisme i per a la creació de cèl·lules d'acció populars i cooperatives de cap a cap dels territoris de la península.

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.