Erika Mabel Jaramillo Coronado (Bogotá, Colòmbia, 1974. Viu a Espanya des de l'any 2001). Plec de peticions

foto: stidna
 
foto: marta pol rigau

L'acció parteix del concepte “plec de peticions”, on al·legòricament les paraules “plec” i “peticions” es fan acte.

El verb demanar és el primer a ser executat, sent en aquesta part de l'acció on es propicia un espai per a fer peticions, aquestes poden ser de qualsevol índole i estar dirigides a qui decideixi la persona que la realitza.

Creant una a una, un registre àudio-visual d'aquestes peticions (que en altres paraules són també: necessitats, desitjos o somnis) tenint en compte que entre les accepcions de la paraula demanar trobem:

demanar. (Del lat. petere).
1. tr. Pregar o demandar a algú que doni o faci alguna cosa, de gràcia o de justícia.
4. tr. Requerir alguna cosa, exigir-lo com necessari o convenient.
5. tr. Voler, desitjar o apetir.

El verb plegar és el segon en executar-se, així al fer plecs i relacionant les paraules plegar i pregària (ja que la superfície plegada haurà contingut les pregàries), el quefer de plegar es fa pregària metafòricament.

pregària. (Del b. lat. precaria).
1. f. Deprecació o súplica humil i fervent per a demanar una mica.
fer s. 1. fr. Pregar amb manifestacions i demostracions exagerades perquè es concedeixi alguna cosa que es desitja.

“A través dels meus treballs busco fer més visibles alguns elements de la realitat, situacions que considero pertinents assenyalar... qüestionar... Moltes vegades inicialment empro metàfores o jocs de paraules per a evidenciar aquests elements, per a després, per mitjà de narratives, fer d'aquest assenyalar-qüestionar una pràctica artística.”

“L'interès principal dels meus processos és la trobada de relacions de sentit(s) prenent totes les accepcions de la paraula, relacions llavors en o entre les matèries i/o objectes que empro envers aquestes. Assenyalar a un lloc determinat, sigui aquest espacial o conceptual, on l'instint o l'emoció són l'origen de les reflexions assenyalades. La funció de l'objecte (l'ús de) i l'objecte de la funció (el perquè de), tenen gran importància en el desenvolupament dels meus processos, doncs busco amb l'exercici del que-fer i viceversa, fer-que alguna cosa esdevingui."

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.