Raymundo Pesine. Ambulantes 001

foto: leo odoncz

Neix a la ciutat de Rio de Janeiro el 1968. Estudia Periodisme i escultura simultàniament i posteriorment decideix estudiar Escenografia, traslladant-se a NYC per fer una especialització en arts escenogràfiques. Actualment cursa el Màster en Producció i Investigacions Artístiques de la Facultat de Bellas Arts de la Universitat de Barcelona.

En la seva trajectòria sempre ha barrejat les qüestions de l'art a les necessitats de les seves obres al teatre, no separant camps d'actuació i intentant dissenyar sempre de forma autoral, pensant espai i acció sempre relacionats amb el subjecte i el públic. Troba en l'arquitectura escenogràfica i la seva artesania eines que li serveixen per qüestionar la temporalitat i l'espacialitat, el gest constructiu de cada obra posant l'artista en constant tensió amb l'obra i el públic. Del seu interès pels orígens del carnaval i la seva relació amb l'espai del carrer, no-privat resulten qüestionaments sobre la possibilitat/impossibilitat de la festa, les relacions sensorials i espacials produint subjectivitats, confrontacions, reflexions sobre el que hi ha i el que no hi pot haver.


L'instal·lació performàtica AMBULANTES 001 és un cub imperfecte i habitat. Com un ENTRUDO, festa popular de celebració dels períodes carnavalescs portuguesos, l'artista vesteix la seva obra per provocar qüestions d'identitat, espai i temporalitat. S'utilitza l'arquitectura escenogràfica per construir una extensió del seu propi cos i ho ofereix a l'enfrontament, el llança a l'espai. Existeix allà una interdisciplinarietat i un encreuament de cultures resultant del procés mateix d'idealització i construcció de l'obra. Una posada en escena per a la relació amb el públic que pot trobar-se amb referències de la seva infantesa, el seu poble o simplement veure allà un qüestionament sobre l'obra escultòrica i els nous media contemporanis.