eBent'09, festival internacional de fets performàtics

eBent’09. Tensions

Avui dia la performance està sotmesa a tensions similars a les que ella mateixa va provocar dins del món de l'art quan va sorgir per trencar tot el que es coneixia fins llavors en treure l'obra d'art del marc per traslladar-la al cos de l'artista.

Tensions productives que emergeixen en el creuament interdisciplinar de la performance en tensió amb altres camps i disciplines com el teatre, l’antropologia, la dansa, els estudis de performance, etc, a partir de les quals el concepte de performance s’estén més enllà de límits i fronteres conceptuals. Tensions vinculades al canvis d'estat subjectius i a les pràctiques insurgents, que porten a una reflexió sobre les possibilitats de transformació i escenificació del poder i del canvi en les (in)tensions de la performance: ideològiques, polítiques, conceptuals, rituals, religioses, etc. Tensions que emergeixen vinculades al gènere, la etnicitat, la sexualitat, la (dis)capacitat, la malaltia, el dolor, etc. ens retornen una mirada crítica del cos com a ‘contenidor’ de les limitacions i regulacions discursives i materials.

Tensions totes elles susceptibles de provocar nous debats, potencialitats, discursos, pràctiques, representacions, no només en la producció cultural i artística sinó també en les diverses esferes vitals i socials.

Avui dia la performance està sotmesa a tensions similars a les que ella mateixa va provocar dins del món de l'art quan va sorgir per trencar tot el que es coneixia fins llavors en treure l'obra d'art del marc per traslladar-la al cos de l'artista.

Tensions productives que emergeixen en el creuament interdisciplinar de la performance en tensió amb altres camps i disciplines com el teatre, l’antropologia, la dansa, els estudis de performance, etc, a partir de les quals el concepte de performance s’estén més enllà de límits i fronteres conceptuals. Tensions vinculades al canvis d'estat subjectius i a les pràctiques insurgents, que porten a una reflexió sobre les possibilitats de transformació i escenificació del poder i del canvi en les (in)tensions de la performance: ideològiques, polítiques, conceptuals, rituals, religioses, etc. Tensions que emergeixen vinculades al gènere, la etnicitat, la sexualitat, la (dis)capacitat, la malaltia, el dolor, etc. ens retornen una mirada crítica del cos com a ‘contenidor’ de les limitacions i regulacions discursives i materials.

Tensions totes elles susceptibles de provocar nous debats, potencialitats, discursos, pràctiques, representacions, no només en la producció cultural i artística sinó també en les diverses esferes vitals i socials.

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.