Marta Belmonte, Alba Casaramona, Mar Serinyà. Historietes Exemplars: El cos performàtic

foto: leo odoncz

Marta Belmonte. Girona, 1983. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i fotògrafa. Actualment cursa el Màster en Creació Artística a la Universitat de Barcelona.

Alba Casaramona. Barcelona, 1986. Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Ha cursat el Màster en Estudis Avançats en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. Actualment estudia el Màster en Creació Artística a la Universitat de Barcelona.

Mar Serinyà. Girona, 1986. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Actualment cursa el Màster en Creació Artística a la Universitat de Barcelona.


Historietes Exemplars neix de l'encontre casual entre tres estudiants de Belles Arts durant les classes d'Art Sonor. Va ser nostre interès comú per la polipoesia i el descobriment d'una insòlita capsa d'endevinalles el que ens va portar a establir la base conceptual i estètica dels projectes que posteriorment hem anat generant. En l'actualitat, el nostre principal objectiu és continuar desenvolupant la nostra línia d'investigació entorn les possibilitats que el so ens ofereix a través del gènere performàtic. Historietes Exemplars som tres veus i un objecte tan evocador com insòlit: una antiga capsa d'endevinalles ordenades alfabèticament. Un singular arxiu confeccionat l'any 1929, avui amb el segell inesborrable del temps, i arribat a les nostres mans d'entre les antiguitats dels Encants de Barcelona. Des del primer contacte, la capsa ens parlava d'històries silenciades per l'oblit, històries a les quals mitjançant la nostra presència els han estat retornades la veu i la paraula.

És a través de les endevinalles que es materialitza la nostra línia de treball. I és que, Historietes Exemplars pretén ser camp obert a les infinites possibilitats expressives que la prosòdia ens atorga. Experimentem amb la riquesa de la paraula, intentant trobar aquells matisos que ens permetin dibuixar un paisatge sonor determinat, recreant una realitat viva a base de ritmes i cadències. Per a això, elaborem el contingut de la "historieta" prèviament a la performance, tot escollint aquelles endevinalles relacionades amb el nucli temàtic que volem abordar. Ja davant del públic, la improvisació i el factor atzar es converteixen en els nostres còmplices per recrear aquest paisatge sonor en el qual la comprensió de les paraules cedeix el protagonisme a la riquesa de la seva sonoritat.

A Historietes Exemplars tracem històries obertes (sense un final preestablert) i irrepetibles (sempre diferents de la representació anterior) que acaben deixant un rastre visual gràcies a la interpretació gestual de les paraules. Durant la performance l'espectador escoltarà una polifonia de tres veus femenines a manera de cànon. Tot depenent de l'endevinalla recitada i del moment present recorrerem a una sèrie de recursos sonors com poden ser repeticions, solapacions, jocs d'intencionalitat o de dicció, sempre conservant l'essència de la història que pretenem relatar. Al seu torn, una de les integrants del grup s'encarregarà en temps real de la plasmació en imatges dels conceptes relatats a través d'accions de diferent índole. De la recreació de la "historieta" -vinculada en aquesta ocasió al cos performàtic- s'obté, per tant, un resultat ambivalent de naturalesa sonora i visual.

 

 

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.