Michela Depetris (Itàlia). EuSou3

foto: marta pol rigau

En un àmbit de trànsit, on cada vegada més gent es queda.
Una paret mirall.
Una cadira giratòria.

Assegut sobre la cadira un personatge doble.

Esquerra Femení
Dreta Masculí

Giro a la dreta o a l’esquerra, mostrant un perfil o un altre, segons el sexe que predomina en el públic de la sala.

Perfil de la dreta, si la majoria són homes.
Perfil de l'esquerra, si la majoria són dones.

Una brúixola.
Balança indicadora de la majoria de gènere.

El mirall mostra el costat amagat, el doble, l'oposat.
Passiu i actiu.

Els homes es reflecteixen en la dona i viceversa.

No serà mai una única identitat sexual definida, ni en el personatge, ni en el públic, en el moment en què el públic identifica el personatge com una síntesi pròpia manifestada.

Seran sempre presents ambdues identitats, amagades o no, més una tercera sempre oculta, que les expressa ambdues, de forma explicita (frontal).

MOSTRANT EL PERFIL DE LA DRETA
Masculí manifestat
Femení reflectit

MOSTRANT EL PERFIL DE L'ESQUERRA
Femení manifestat
Masculí reflectit

FRONTALMENT
Ambdós manifestats

Duplicitat.
Ambivalència.
Coexistència.
Totalitat.
Ambigüitat.
Esfinx.
Equilibri.
Contraposició.
Oposició.
Androgínia.