Alastair MacLennan (Irlanda del Nord). THYME MITE (2)

foto: stidna

El seu treball vinculat amb els fets performatics que ell anomena actuacions, es caracteritza per ser molt dilatat en el temps. La concentració en l’espai i la llarga durada de les seves peces en el temps podrien ser dos dels trets fonamentals de la seva recerca artística. Probablement a partir del mutisme i de l’aparent immobilisme –accions mínimes- busca comunicar-se amb el vianant de manera que pugui establir interrelacions o estats mentals, més enllà de la comunicació verbal.

Aquestes premisses li possibiliten experimentar un resultat imprevisible amb antelació, ja que és fruit del procés, com el cos i la ment poden sobreviure intactes a la fatiga o l’extenuació resultat de sotmetre’s a un llarg període d’estrès.

El fet d’ubicar les seves accions al bell mig de l’espai públic: el carrer, propicia que els signes que empre esdevinguin uns símbols amb un marcat significat polític, social i cultural, que li permeten posar en qüestió aspectes del món contemporani que li preocupen com: on està la frontera d’allò que està o no permès, les qüestions d’identitat o la llibertat. Respostes que només pot abordar a partir de l’acarament amb el dia a dia directament, és a dir, amb el present, ja que l’escapisme no és la solució com tampoc ho és obviar els conflictes.

A Thyme Mite 2… vol fondre’s / interfondre’s / difondre’s… cercant ‘salts aparents’ entre cultura… natura… ètica… estètica… intolerància… tolerància… allò artificial i allò real. Per consegüent, en el seu treball l’ètica, l’estètica, el fanatisme religiós/polític, la tolerància inclusiva, mitjans d’oposició de consens per a la millora política/social, la mort, la decadència, la vida 'nova' i la mutació... es troben en un estat de constant transformació.

'Una funció primària de l’art és construir ponts sobre els ‘buits' entre el món mentalment concebut i el món físicament percebut. A través de l’abús materialista, hem reduït l’art a una mena de bé immoble cultural. La creativitat real no es pot comprar ni vendre, tanmateix les seves closques, peles, petxines i pells sovint ho són. L’Art en acció essencial treballa per resoldre el conflicte interior i exterior, dins, entre i a través de totes les esferes d'activitat humana, (mental, filosòfica, religiosa, intel·lectual, política, personal, social o cultural).'

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.