Alastair MacLennan (Irlanda del Nord). THYME MITE (2)

foto: stidna

El seu treball vinculat amb els fets performatics que ell anomena actuacions, es caracteritza per ser molt dilatat en el temps. La concentració en l’espai i la llarga durada de les seves peces en el temps podrien ser dos dels trets fonamentals de la seva recerca artística. Probablement a partir del mutisme i de l’aparent immobilisme –accions mínimes- busca comunicar-se amb el vianant de manera que pugui establir interrelacions o estats mentals, més enllà de la comunicació verbal.

Aquestes premisses li possibiliten experimentar un resultat imprevisible amb antelació, ja que és fruit del procés, com el cos i la ment poden sobreviure intactes a la fatiga o l’extenuació resultat de sotmetre’s a un llarg període d’estrès.

El fet d’ubicar les seves accions al bell mig de l’espai públic: el carrer, propicia que els signes que empre esdevinguin uns símbols amb un marcat significat polític, social i cultural, que li permeten posar en qüestió aspectes del món contemporani que li preocupen com: on està la frontera d’allò que està o no permès, les qüestions d’identitat o la llibertat. Respostes que només pot abordar a partir de l’acarament amb el dia a dia directament, és a dir, amb el present, ja que l’escapisme no és la solució com tampoc ho és obviar els conflictes.

A Thyme Mite 2… vol fondre’s / interfondre’s / difondre’s… cercant ‘salts aparents’ entre cultura… natura… ètica… estètica… intolerància… tolerància… allò artificial i allò real. Per consegüent, en el seu treball l’ètica, l’estètica, el fanatisme religiós/polític, la tolerància inclusiva, mitjans d’oposició de consens per a la millora política/social, la mort, la decadència, la vida 'nova' i la mutació... es troben en un estat de constant transformació.

'Una funció primària de l’art és construir ponts sobre els ‘buits' entre el món mentalment concebut i el món físicament percebut. A través de l’abús materialista, hem reduït l’art a una mena de bé immoble cultural. La creativitat real no es pot comprar ni vendre, tanmateix les seves closques, peles, petxines i pells sovint ho són. L’Art en acció essencial treballa per resoldre el conflicte interior i exterior, dins, entre i a través de totes les esferes d'activitat humana, (mental, filosòfica, religiosa, intel·lectual, política, personal, social o cultural).'