La darrera salutació

Finalment, després de deu anys d'activitat, un any i mig de baralles amb burocràcies absurdes, i asfixiats pels deutes, eBent es veu abocat a tancar les portes com a festival. Amb orgull pel treball fet, per les portes que hem obert i per la nostra contribució a l'ampliació dels límits de la pràctica de la performance. La nostra intenció és continuar treballant com a centre de reflexió sobre el fet performàtic. Volem donar les gràcies a tothom, públic, participants i a tots els que ens han ajudat i recolzat, per haver-nos acompanyat en aquesta aventura. També volem agraïr les mostres de suport i d'afecte rebudes després de fer pública la fi del festival.

→ balanç del festival


El último saludo

Finalmente, después de diez años de actividad, un año y medio de peleas con burocracias absurdas, y asfixiados por las deudas, eBent se ve abocado a cerrar las puertas como festival. Con orgullo por el trabajo hecho, por las puertas que hemos abierto y por nuestra contribución a la ampliación de los límites de la práctica de la performance. Nuestra intención es continuar trabajando como centro de reflexión sobre el hecho performático. Queremos dar las gracias a todo el mundo, público, participantes y a todos los que nos han ayudado y apoyado, por habernos acompañado en esta aventura. También queremos agradecer las muestras de apoyo y cariño recibidas después de hacer público el fin del festival.

→ balance del festival


The last bow

Finally, after ten years of activity, a year and half of quarrels with absurd bureaucracies, and suffocated by debts, eBent is heading to close its doors as a festival. With pride by done work, by the doors that we have opened and by our contribution to the extension of the limits of the practice of the performance. Our intention is to continue working as a centre of reflection about performatic fact. We want to thank everyone, public, participants and all that have helped and supported us, for having accompanied us in this adventure. We also want to thank the signs of support and affection received after doing public the end of the festival.

→ balance of festival